Awesomplete – proste tworzenie pól z podpowiedziami

Awesomplete

Powyższy skrypt można łatwo wykorzystać do stworzenia pola z podpowiedziami pojawiającymi się podczas wpisywania. W niektórych wypadkach nie wymaga on dodatkowego kodu JavaScript. Całość zajmuje po skompresowaniu 2kB i nie wymaga do działania dodatkowych bibliotek JavaScript.

Share on Facebook5Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someonePrint this page