Przydatna wskazówka odnośnie komentarzy warunkowych w WordPress 3.6

Przydatna wskazówka odnośnie komentarzy warunkowych w WordPress 3.6