conditioner.js – moduły JS wczytywane warunkowo i zależnie od środowiska

conditioner.js

Kolejna biblioteka korzystająca z dobroci atrybutów data-*. Możemy uzależnić wczytywanie modułów w JS od rozmiaru okna, elementu lub dostępności konkretnych funkcji np. obsługi gestów dotykowych.