Komunikacja pomiędzy zakładkami z tą samą stroną WWW

Ciekawe wykorzystanie localStorage do komunikacji pomiędzy zakładkami

Krótki opis jak można wykorzystać zdarzenia emitowane podczas zapisu do localStorage do zaimplementowania komunikacji pomiędzy zakładkami zawierającymi daną stronę WWW lub webaplikację.