TinyMCE – ukryte przyciski

We wpisie o przycisku styleselect pokazywałem jak włączyć ten domyślnie ukryty przycisk. TinyMCE posiada też wiele innych ukrytych w ten sposób przycisków. W tym wpisie pokażę jak je włączyć.

Otóż wystarczy dodać to tablicy z lista przycisków ciąg znaków z nazwą ukrytego przycisku:

function dziudek_tc_more_buttons($buttons) {
    array_push($buttons, 'fontselect');

    return $buttons;
}
add_filter("mce_buttons_3", "dziudek_tc_more_buttons");

W powyższym przykładzie aktywujemy przycisk fontselect w trzecim rzędzie przycisków, który pozwala nam wybrać krój pisma zastosowany w zaznaczonym fragmencie tekstu:

tinymce-hidden-buttons-1

Poniżej znajduje się lista innych ukrytych w ten sposób przycisków (pominąłem przycisk visualaid, gdyż wydaje się on zupełnie nie działać):

fontsizeselect

Kolejna kontrolka związana z krojem pisma – tym razem z jego rozmiarem:

tinymce-hidden-buttons-2

styleselect

Kontrolka znana nam już z innego wpisu.

backcolor

Jest to kontrolka pozwalająca określić kolor tła pod tekstem:

tinymce-hidden-buttons-3

newdocument

Dzięki tej kontrolce można szybko wyczyścić zawartość edytora – po jej kliknięciu zniknie cały wprowadzony tekst:

tinymce-hidden-buttons-4

cut i copy

Dwie kontrolki, które jak sama nazwa wskazuje są związane z wycinaniem i kopiowaniem tekstu – niestety zadziałają tylko w przeglądarkach, które mają dostęp do schowka poprzez API JavaScript:

tinymce-hidden-buttons-5

charmap

Kontrolka po której kliknięciu pojawi się tablica niestandardowych znaków:

tinymce-hidden-buttons-6

hr

Kontrolka pozwalająca wstawić znacznik linii poziomej do tekstu:

tinymce-hidden-buttons-7

Podsumowanie

Jak widać nie na darmo większość z tych kontrolek jest ukryta – większość z nich oferuje mało przydatne obecnie funkcjonalności – moim zdaniem warte uwagi są jedynie:

  • charmap – gdy nie mamy pamięci do dostępnych w HTML-u encji,
  • hr – jeżeli stosujemy ten znacznik jako wizualny separator treści

Pozostałe kontrolki mogą się przydać tylko wtedy gdy mamy bardzo upartego klienta chcącego móc łatwo operować na stylistyce tekstu wewnątrz edytora bez użycia kodu CSS (mocno odradzam, ale różnie bywa). Cut, copy oraz newdocument to w zasadzie kontrolki wyłącznie dla osób, które nie są w stanie przyswoić skrótów klawiaturowych, choć mam nadzieję, że stanowią one drobny ułamek użytkowników WordPressa.