Polityka prywatności

Ta strona opisuje zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem z witryny internetowej https://dziudek.pl

Administratorem strony oraz administratorem danych osobowych jest DEV ZEN Tomasz Dziuda, ul. Juliusza Jurczyńskiego 8/13, 92-306 Łódź, NIP: PL7292628386.

W razie pytań dotyczących polityki prywatności – można się ze mną skontaktować korzystając z  adresu e-mail: tomasz[at]dziuda[dot]com

Cele i czynności przetwarzania

Kontakt

Jeśli skontaktujesz się ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), w sposób naturalny przekażesz mi swój adres e-mail. Treść Twojej wiadomości może też zawierać inne dane osobowe zależnie od celu w jakim nawiązujesz ze mną kontakt. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania kontakt ze mną będzie niemożliwy z przyczyn czysto technicznych.

Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym wypadku będzie Twoja zgoda (wynika to z chęci nawiązania kontaktu) (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Po zakończeniu komunikacji mailowej Twoja korespondencja ze mną może być archiwizowana. W tym wypadku podstawą przetwarzania danych będzie mój prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – cele archiwalne (dowodowe) na wypadek zaistnienia potrzeby wykazania faktów, w celu ustalenia, dochodzenia, obrony przed roszczeniami. Nie da się tutaj jednoznacznie określić czasu po jakim taka zarchiwizowana korespondencja zostanie usunięta z uwagi na nie dający się określić czas przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Logi serwera

Każde wyświetlenie strony internetowej oznacza wysyłanie zapytań do serwera przechowującego stronę. Wszystkie takie zapytania są zapisywane w logach serwera, które obejmują między innymi takie dane jak: adres IP z którego zostało wykonane zapytanie, datę oraz czas serwera w momencie wykonania zapytania oraz informacje o wykorzystywanej przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym. Logi te są przechowywane na serwerze. Nie są one jednak używane przeze mnie w celu identyfikacji użytkowników strony – są wykorzystywane jedynie do celów administracyjnych i nie są ujawnianie nikomu poza administratorem strony oraz administratorami serwera.

Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez moich podwykonawców:

  • Google LLC – korzystam z poczty email opartej na infrastrukturze firmy Google,
  • TheCamels sp. z o.o.– strona internetowa https://dziudek.pl korzysta z hostingu firmy The Camels sp. z o.o.

Podmioty, którym powierzam przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony oraz odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Ponieważ korzystam z usług firmy Google, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) z uwagi na możliwość przechowywania ich na amerykańskich serwerach. Firma Google przystąpiła do programu Privacy Shield co gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych (który jest wymagany przez przepisy europejskie).

Twoje prawa

Ustawa o ochronie danych osobowych (RODO) przyznaje Ci prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, które mogą być realizowane po dokonaniu odpowiedniej identyfikacji Twojej osoby:

  • masz prawo dostępu do swoich danych osobowych,
  • masz prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli taka zgoda została uprzednio przez Ciebie wyrażona,
  • masz prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
  • masz prawo do usunięcia swoich danych osobowych,
  • masz prawo do przenoszenia swoich danych osobowych,
  • masz prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania swoich danych osobowych,
  • masz prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

W celu wykonania swoich praw proszę skierować swoje żądanie pod następujący adres e-mail: tomasz[at]dziuda[dot]com.

Pliki cookies

Strona internetowa https://dziudek.pl wykorzystuje pliki cookies.

Pliki cookies są krótkimi informacjami tekstowymi (do kilku kilobajtów), które są przechowywane na Twoim urządzeniu (zwanym też urządzeniem końcowym)  – komputerze, smartfonie, smartwatchu, inteligentnej lodówce itd. 😉

Pliki te mogą być odczytywane przez mój system teleinformatyczny (są to tak zwane cookies własne).

Moja strona wykorzystuje na ten moment jedynie własne pliki cookies, które są niezbędne dla prawidłowego działania strony. Niemniej pamiętaj, że zawsze możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików cookies na mojej stronie w ustawieniach przeglądarki. Może to jednak oznaczać problemy techniczne podczas korzystania z mojej strony internetowej.