Przydatne filtry

Poniżej znajduje się stale uzupełniana lista przydatnych filtrów z WordPressa.

Zmiana stopnia kompresji plików JPEG

add_filter( 'jpeg_quality', create_function( '', 'return 80;' ) );

Powyższy zapis ustawi kompresję na poziomie 80%. Warto pamiętać, że po zastosowaniu tego filtra należy odświeżyć miniaturki, np. poprzez wtyczkę Regenerate Thumbnails.

Kontrola liczby przechowywanych wersji wpisów

Od WordPress 3.6 dostępny jest kolejny przydatny filtr:

add_filter( 'wp_revisions_to_keep', create_function( '', 'return 5;' ) );

Powyższy kod pozwala ustalić ilość rewizji na 5. Aby w ogóle wyłączyć rewizje można zastosować zapis:

add_filter( 'wp_revisions_to_keep', '__return_false' );

Można też ustawić nielimitowaną ilość rewizji (odradzam ze względu na duże obciążenie bazy danych):

add_filter( 'wp_revisions_to_keep', create_function( '', 'return -1;' ) );