Analiza wad i zalet umieszczania swoich wtyczek w oficjalnym repozytorium WordPress.org

Ciekawy i warty przeczytania przegląd wad i zalet jakie wiążą się z publikacją wtyczki na oficjalnym repozytorium.