Tag: Devlog

  • Nadawanie instancjom widżetów różnych stylistyk

    Ostatnio tworząc widżety natrafiłem na problem nadawania instancjom widżetów różnych stylistyk. Jak w skrócie wyglądały moje wymagania: Widżet musi posiadać kilka stylów w oddzielnych plikach CSS (dla łatwiejszego zarządzania nimi) – każdy styl powiązany jest z unikalną klasą CSS definiowaną w głównym kontenerze widżetu. W zależności od konfiguracji instancji widżetów, wczytywane są tylko potrzebne pliki…